gabrety hartmanice

 

 

uvod

gabrety

akce

fotky

comics

comics

tabory

stahuj

skaut

vzkazy

lilie


CO JE SKAUTING?

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se neustále chtějí něčemu učit a chtějí poznávat přírodu. Skauting pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností.

Hlavní výchovná činnost se soustředí v Junáku do oddílů. Oddíl se obvykle dělí do družin. Během roku se oddíl schází na pravidelných schůzkách - jedenkrát týdně. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor, který probíhá zpravidla 14 dní v období letních prázdnin. Na nich se skauti učí být platným členem týmu, osvojují se pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí, loví bobříky. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Velmi zajímavé jsou i skautské výpravy.

baner

SKAUTING JE:

» způsob, jak poznáš, co v tobě doopravdy je

» příležitost ukázat, co dovedeš  

» společný jazyk chlapců a děvčat z více než 150 zemí světa

» přátelství, zábava, sport, odpočinek, poznání, ale i dřina a překonání sebe sama

» nezištná pomoc druhým

» příprava na celý budoucí život

  
baner

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, složili postupně dvě zkoušky zaměřené jednak na klasické skautské disciplíny a především na pedagogiku, psychologii, znalost právních předpisů, zdravovědu a zásad bezpečnosti. Ve vedení oddílu Gabrety Hartmanice v současnosti působí Bc. Petra Divišová, Anna Matoušková, Anna Hanzlíková, Vašek Diviš a sporadicky (pouze v době letního tábora) pak
Tomáš Kočandrle, Martin Kopačka, Miroslav Kojzar, David Kieslinger, Lucie Sillner, Marie Antošová, Hana Baborová, Ondřej Bufka, Oldřich Vojtěch, Jan a Karel Hanzlíkovi.

Skauting v Hartmanicích má poměrně dlouhou tradici. Funguje od roku 1990, tedy už 18 let. Klubovna, ve které se hartmanický oddíl Gabrety pravidelně schází, se nachází v budově místní mateřské školy (v zadním traktu za rampou ke školní jídelně). Členský roční příspěvek je cca 600,- Kč.

baner 

 SKAUTSKÉ IDEÁLY:

» Zákon skautů a skautek

1. Skaut je pravdomluvný                                                                                                      

2. Skaut je věrný a oddaný                                                                                                    

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným                                                                              

4. Skaut je přítelem věech lidí dobré vůle a bratrem/sestrou každého skauta       

5. Skaut je zdvořilý   

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8. Skaut je veselé mysli

9. Skaut je hospodárný

10. Skaut je čistý v myšlenkách slovech i skutcích


» Slib skautů

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.


» Heslo skautů                    » Heslo skautek

  Buď připraven!                     Buď připravena!


baner last
    1. skautský oddíl GABRETY Hartmanice                                                                                                                                                       © webdesign peedee
kontakt

Vedoucí oddílu:
Petra Divišová (Pídý)
adresa: Příkopy 76
             342 01 Sušice
mobil: 721 784086
email: petra.divisova@centrum.cz

Zástupce vůdce:
Tomáš KočandrleKlubovna
budova MŠ
Hartmanice 128
342 01 Hartmanice